WAŻNIEJSZE REALIZACJE:Lata 2011-2012

Budowa obiektów mostowych w ciągu drogi expressowej S69 odcinek Bielsko-Biała – Żywiec:


obiekty MS12 (60 m), MS14 ( 320 m), WS15 (100 m), WD15A ( 60 m), WD16 ( 60 m)


Budowa obiektów w technologii ASTRON ( budynki magazynowo socjalne o konstrukcji stalowej :


Bielsko-Biała, ul. Dworcowa – hala magazynowa z częścią socjalno – biurową


Bielsko-Biała, ul. Gwiezdna – hala magazynowa z częścią socjalno – biurową


Dąbrowa Górnicza, ul. Rudna – hala produkcyjna z zapleczem socjalno – biurowym o powierzchni ok. 3700 m2


Lata 2009-2010

Bielsko-Biała, ul. Niepodległości / ul. Wyzwolenia,


obsługa geodezyjna przebudowy DK52 w w tym: estakada o długości 240 m, droga krajowa G2/2 o długości 1.4 km, drogi pozostałe o długości 2.7 km, ekrany akustyczne o długości 1.5 km, uzbrojenie podziemne o długości 14 km.


Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego


obsługa geodezyjna przebudowy wiaduktu kolejowego o konstrukcji stalowej wraz z drogami dojazdowymi o długości 400 m


Lata 2007-2008

Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego:


obsługa geodezyjna przebudowy drogi o długości 600 m


Bielsko-Biała, ul. Traugutta:


obsługa geodezyjna przebudowy drogi o długości 400 m wraz z budową mostu nad potokiem Starobielskim


Bielsko-Biała, ul. Karpacka:


przebudowa drogi na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Jazowej – L drogi = 0.5 km


Lata 2005-2007

Cieszyn, ul. Liburnia:


poprawa spójności układu komunikacyjnego w Cieszynie – L drogi = 0.9 km


Jaworzynka:


przebudowa drogi S2644 – L drogi = 3.6 km


Bielsko-Biała, ul. Nad Potokiem:


przebudowa drogi na odcinku od ul. Pienińskiej do ul. Sobieskiego wraz z regulacją potoku Starobielskiego – L drogi = 0.9 km.