Zakres usług geodezyjno-projektowych

Firmy budowlane

OFERTA DLA FIRM BUDOWLANYCH:


kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych


obsługa budowy sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych


monitoring, pomiary kontrolne obiektów budowlanych


pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich


obsługa montażu konstrukcji stalowych


pomiary objętości mas ziemnych


inne nietypowe zlecenia


POSIADAMY NOWECZESNY SPRZET, KWALIFIKACJE ORAZ DOŚWIADCZENIE ABY ZAPEWNIĆ DOKŁADNOŚĆ NA POZIOMIE MAX. 2 MM.


Klienci indywidualni

OFERTA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO:


mapy do celów projektowych


inwentaryzacje powykonawcze budynków oraz przyłączy sieci uzbrojenia podziemnego


tyczenia budynków


podziały nieruchomości


wznowienia granic


inne prace geodezyjne


W PRZYPADKU POWOŁANIA SIĘ NA STRONĘ INTERNETOWĄ 10% RABATU NA WYKONYWANĄ USŁUGĘ.